zatvori upit

Upit - Svetinje Kosova i Metohije

Vrsta prevoza: Autobus

Slažem se sa uslovima prodaje, uslovima korišćenja i politikom reklamacije.

* Molimo Vas proverite unete podatke u poljima koja su uokvirena crvenom bojom.

* Molimo Vas popunite sva polja ovog upita.

* Polja uokvirena zelenom bojom nije moguće promeniti jer je dostupna samo ta opcija za ovu ponudu.

već od:

59 €

Svetinje Kosova i Metohije
07.03./11.03.2019.

 


1. dan – Polazak u večernjim časovima iz Nove Pazove i Beograda. Noćna vožnja do administrativnog prelaza.

2. dan – U jutarnjim časovima dolazak u Gračanicu, ukoliko vreme dovoli na Svetu liturgiju. Obilazak manastira Draganac, a potom dolazak u Prizren gde ćemo posetiti Bogorodicu Ljevišku i Bogosloviju. Smeštaj u Arhangelima u manastirskom konaku. Večera. Noćenje.

3. dan – Liturgija, a potom posluženje. Odlazak do Zočišta, a potom i do Dečana gde ćemo ostati na bdeniju. Povratak u Arhangele. Večera, noćenje.

4. dan – Rano ujutru odlazak do Pećke patrijaršije na liturgiju, a potom obilazak manastira Budisavci i Devič, te poseta manastiru Banjska ukoliko vreme bude dozvolilo.

5. dan – U ranim jutarnjim časovima dolazak u Beograd.

CENA: 59 €Cena podrazumeva:
– prevoz autobusom turističke klase (od 40 do 85 mesta)
– 2 noćenja sa večerom u manastirskim konacima (Arhangeli)
– vodstvo i organizaciju puta

Cena ne podrazumeva:
– individualne troškove
NAPOMENA: PREPORUKA JE DA SE ISPOVEDITE KOD SVOG SVEŠTENIKA/DUHOVNIKA UKOLIKO ŽELITE DA SE PRIČESTITE.

USLOVI, NAČIN PLAĆANjA, NAPOMENE:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Rajfajzen banke na dan potpisivanja ugovora o putovanju.

– Molimo da posebno obratite pažnju na tačku 12. Opštih uslova putovanja koja se odnosi na odustanak putnika od putovanja.

– Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja putnika najkasnije 7 dana pred polazak, i izmenu redosleda obilazaka i smeštaja zbog nepredviđenih okolnosti.

– Agencija ima pravo numeracije sedišta. Sva sedišta u autobusu su standardizovana i prošla su tehnički pregled nadležne ustanove, te ne postoji mogućnost izbora sedišta.

– Minimum 45 putnika za realizaciju aranžmana. U slučaju manjeg broja prijavljenih agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana sedam dana pred početak putovanja! Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.

– U sobe se ulazi prvog dana boravka od 15:00 – 22:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska).
Hoteli i apartmani iz ponuda registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela. Organizator zadržava pravo promene hotela u istoj ili višoj kategoriji.

– Manastirski konaci nisu kategorizovani i kvalitet se razlikuje od manastira do manastira.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

-Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Lični prtljag unesite sa sobom u autobus. Prtljag iz bunkera se ne vadi do smeštaja u hotel/apartman, jer vozači svoje pauze koriste za odmor, radi vaše bezbednosti.

– Dvokrevetna soba može da sadrži dva odvojena kreveta ili jedan bračni krevet, a trokrevetna soba tri odvojena ležaja ili jedan bračni i jedan odvojeni, itd.

– Polazak je iz Beograda, i usputno stajanje je moguće samo na predviđenim stajalištima za turistički autobus, radi vaše bezbednosti i to samo ako autobus prolazi tuda. Dakle, usputno skupljanje putnika je moguće samo ukoliko se mesto stajanja poklapa sa rutom i ukoliko je potpuno bezbedno za zaustavljanje autobusa.

-Ovo putovanje je pokloničko, tako da smeštaj u manastirima nije kategorisan, ali je nadasve pristojan.

-U autobusu se slušaju isključivo duhovne pesme na srpskom, rumunskom, grčkom, ruskom i crkvenoslovenskom jeziku. Putovanje je sa blagoslovom duhovnika i duhovno rukovođeno sveštenikom.

– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.

– Za putnike koji poseduju biometrijski pasoš R.Srbije nije potrebna viza ni za jednu od zemalja kroz koju prolazimo, dok se državljani drugih zemalja koji ne poseduju pasoš R.Srbije moraju sami raspitati o viznom režimu, te i sami obezbediti vizu ako je to potrebno. Agencija ne snosi odgovornost za dobijanje/odbijanje vize i novac se ne vraća u slučaju odbijanja, tj. i u ovom slučaju važe OUP organizatora putovanja agencije Lovćen (tačka 12. koja se tiče odustanka putnika od putovanja).

– Zbog nedovoljnog broja putnika ili usled više sile, agencija može otkazati putovanje do 7 dana pred polazak.


Organizator putovanja agencija - OTP broj 259/2010

BiGputovanja - najpovoljnija putovanja u zemlji i inostranstvu

BiGputovanja

Tel: 011/7701-737

Fax: 011/6307-100

Mob: 060/3121-509

Napomene

ARANZMAN PODRAZUMEVA: Svetinje Kosova i Metohije

Cena podrazumeva:
– prevoz autobusom turističke klase (od 40 do 85 mesta)
– 2 noćenja sa večerom u manastirskim konacima (Arhangeli)
– vodstvo i organizaciju puta

Cena ne podrazumeva:
– individualne troškove

Molimo Vas da posaljete upit za aranzman, a mi cemo se truditi da Vam odgovorimo u najkracem roku raspolozivost smestaja i termina.

SREĆAN PUT ZELI VAM BIGPUTOVANJA TIM!« Povratak na ponudu