zatvori upit

Upit - KUBA - Putovanje na jednu od najtraženijih destinacija (INDIVIDUALNA PUTOVANJA - decembar 2018: avio karta + hotel + transfer) vec od 1304e

Vrsta prevoza: Avion

* Naziv smeštajnih jedinica možete videti u opisu ponude.

* Molimo Vas popunite sva polja ovog upita.

* Polja uokvirena zelenom bojom nije moguće promeniti jer je dostupna samo ta opcija za ovu ponudu.

već od:

1.304 €

REPUBLIKA KUBA je ostrvska zemljau Karipskom arhipelagu, koju osim glavnog ostrva čini još ostrvo Isla de la
Juventud, uz nekoliko manjih arhipelaga. Glavni grad HAVANA živi svoj život, zarolbljen u prošlosti, sa 11 miliona
stanovnika koji sa nadamom gledaju u bududnost. Jedinstven po istorijskom nasleđu, arhitekturi i nodnom životu
grad de vam pružiti priliku za aktivan odmor sa mogudom realizacijom fakultativnih izleta na lokacije u okruženju.
Za miran odmor preporučujemo VARADERO – prestonicu Kubanskog turizma sa velikim izborom savremenih hotela
raspoređenih duž obale. Na pučini Karipskog mora, Meksičkog zaliva i Atlanskog okena imate priliku da doživite
scene iz romana Ernesta Hemingveja “ Starac i more” , posle čega de Kuba zauvek ostati u vašem srcu. KLIMA je
tropska, sa srednjom godišnjom temperaturom od 25o C i periodima velike vrudine, visoke vlažnosti vazduha i
jakih vetrova. Vlažna sezona traje od maja do oktobra.
VIZA: Uz biometrijski pasoš Republike Srbije viza nije potrbna.
PROGRAM PUTOVANJA (individualni polasci po izboru putnika)
Prvi dan: BEOGRAD – MOSKVA – HAVANA Dolazak na aerodrom Beograd do dva sata pre poletanja, U 00:50 let za
Moskvu. Sletanje u Moskvu u 04:35 I nastavak leta za Havanu u 07:10.
Drugi dan - Nastavak putovanja: HAVANA Dolazak u Havanu u 14:25. Transfer do hotela u Havani. Smeštaj I boravak u
hotelu Park View 3* sa doručkom (ulazak u sobe posle 14:00h).
Četvrti dan – Nastavak putovanja: HAVANA – VARADERO Transfer autobusom od hotela u Havani do hotela u Varaderu.
Poslednji dan: VARADERO - MOSKVA – BEOGRAD Transfer na aerodrom i let za Moskvu u 14:25. Sletanje u Moskvu u
09:00 I nastavak leta za Beograd u 10:50. Dolazak u Beograd u 11:55

CENA PAKETA PO OSOBI od 1.304 EUR
Primer perioda 17.10.2018-27.10.18.
Avio prevoz na relaciji Beograd-Moskva-Havana. Polazak je sa aerodroma u Beogradu – 17.10.2018 u
00:50, povratak u Beograd 28.10.2018. u 11:55h.
HAVANA 17.10.18-20.10.18. 3 noćenja sa doručkom Hotel Park View 3* I VARADERO 7 noćenja sa all inlcusive uslugom20.10.18-27.10.18.


EUR 1.304 7 noćenja all inclusive Hotel Sol Sirenas Coral Resort 4* Sajt hotela
EUR 1.660 7 noćenja all inclusive Hotel Memories Varadero 4* Sajt hotela
EUR 1.190 7 noćenja all inclusive Hotel Bella Costa 4* Sajt hotela
EUR 1.450 7 noćenja all inclusive Hotel Iberostar Playa Alameda 4+* Sajt hotela
EUR 1.454 7 noćenja all inclusive Hotel Iberostar Laguna Azul 5* Sajt hotela
EUR 1.514 7 noćenja all inclusive Hotel Melia Varadero 5* Sajt hotela
EUR 1.646 7 noćenja all inclusive Hotel Paradisus Princessa del Mar 5* Sajt hotela
EUR 1.686 7 noćenja all inclusive Hotel Paradisus Varadero 5* Sajt hotela


U ponudi imamo većinu hotela u Havani I Varaderu, ukoliko želite, možemo Vam poslati I dodatnu ponudu u
skladu sa Vašim zahtevom. U nastavku su izdvojeni hoteli koji su dobro ocenjeni ili u kojima smo već imali
zadovoljne putnike. Molimo Vas da I sami proverite kritike, jer je svaki postojeći izbor na bazi ličnih afiniteta.
** Sve cene su date na osnovu kalkulacije za dve odrasle osobe. Ukoliko je jedna osoba u pitanju, cena hotela
uglavnom bude nepromenjena ili sa veoma malom razlikom **
**Navedene cene su podložne promenama i variraju u zavisnosti od raspoloživosti.**
** Najniže cene uglavnom važe za nonrefundable sobe što znači da se mora izvršiti celokupna uplata odjednom I ne
podleže nikakavim izmenama. Penali su 100% **


U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
Cena avionske karte sa uključenim aerodromskim taksama
avio prevoz na relaciji Beograd- Moskva-Havana v.v. ili Beograd – Pariz-Havana v.v.
Cena PAKETA:
● autobuski transfer od aerodroma do hotela u Havani
● autobuski transfer od hotela u Havani do hotela u Varaderu
● autobuski transfer od hotela u Varaderu do aerodroma u Havani
● asistencija lokalnog agenta na aerodromu u Havani na Engleskom jeziku
● 3 noćenja sa doručkom u Havani u dvokrevetnoj sobi odabranog hotela
● 7 noćenja u Varaderu u dvokrevetnoj sobi odabranog hotela na bazi All inclusive usluge ( doručak,ručak, večera,
užina i lokalna pida(samoposluživanje, izbor više jela)
● troškovi organizacije i realizacije putovanja.


U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje koje možete uplatiti uz aranžman
● fakultativni izleti i individualni troškovi

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu
banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja I zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se kompletan
iznos za avionske karte I avans 40% za smeštaj, dok se ostatak upladuje najkasnije 15 dana pred početak
putovanja.
● Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa,
Master, American Express, Maestro i Dina).
● Avio karte je mogude platiti na 3 mesečne rate bez kamate (čekovima)
● Za uplate iz inostranstva šaljemo instrukcije za plaćanje i po poslatom SWIFT-u možemo da pristupimo izdavanju
karata i fiskiranju hotelskih rezervacija. SWIFT je jedini validan dokaz da je rezervacija plaćena, nalog za plaćanje
nije validan dokument.


MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog
zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizator putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša
pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja,
troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog
broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet
dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna
viza za zemlje Evropske unije ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta
www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika
iz zemlje ili im onemogude ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog
neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se
brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator
putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog
trajanja putovanja . Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane
Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za
slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa
putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete
obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po
Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja
Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA,
Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine
Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Organizator putovanja smatra da se putnik u celosti
upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i
uplatom akontacije.


Organizator putovanja agencija - OTP broj 196/2010

BiGputovanja - najpovoljnija putovanja u zemlji i inostranstvu

BiGputovanja

Tel: 011/7701-737

Fax: 011/6307-100

Mob: 060/3121-509

Napomene

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:


Cena avionske karte sa uključenim aerodromskim taksama
avio prevoz na relaciji Beograd- Moskva-Havana v.v. ili Beograd – Pariz-Havana v.v.


Cena PAKETA:
● autobuski transfer od aerodroma do hotela u Havani
● autobuski transfer od hotela u Havani do hotela u Varaderu
● autobuski transfer od hotela u Varaderu do aerodroma u Havani
● asistencija lokalnog agenta na aerodromu u Havani na Engleskom jeziku
● 3 noćenja sa doručkom u Havani u dvokrevetnoj sobi odabranog hotela
● 7 noćenja u Varaderu u dvokrevetnoj sobi odabranog hotela na bazi All inclusive usluge ( doručak,ručak, večera,
užina i lokalna pida(samoposluživanje, izbor više jela)
● troškovi organizacije i realizacije putovanja.


U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje koje možete uplatiti uz aranžman
● fakultativni izleti i individualni troškovi« Povratak na ponudu