zatvori upit

Upit - KUBA - Putovanje na jednu od najtraženijih destinacija (INDIVIDUALNA PUTOVANJA - avio karta + hotel + transfer) vec od 1252e

Vrsta prevoza: Avion

* Naziv smeštajnih jedinica možete videti u opisu ponude.

Slažem se sa uslovima prodaje, uslovima korišćenja i politikom reklamacije.

* Molimo Vas proverite unete podatke u poljima koja su uokvirena crvenom bojom.

* Molimo Vas popunite sva polja ovog upita.

* Polja uokvirena zelenom bojom nije moguće promeniti jer je dostupna samo ta opcija za ovu ponudu.

već od:

1.252 €

INDIVIDUALNA PUTOVANJA
KUBA 2019
CENA OD 1.252 EUR
AVIO KARTA + HOTELI 10 noćenja+ TRANSFER

 

REPUBLIKA KUBA je ostrvska zemljau Karipskom arhipelagu, koju osim glavnog ostrva čini još ostrvo Isla de la
Juventud, uz nekoliko manjih arhipelaga. Glavni grad HAVANA živi svoj život, zarolbljen u prošlosti, sa 11 miliona
stanovnika koji sa nadamom gledaju u bududnost. Jedinstven po istorijskom nasleđu, arhitekturi i nodnom životu
grad de vam pružiti priliku za aktivan odmor sa mogudom realizacijom fakultativnih izleta na lokacije u okruženju.
Za miran odmor preporučujemo VARADERO – prestonicu Kubanskog turizma sa velikim izborom savremenih hotela
raspoređenih duž obale. Na pučini Karipskog mora, Meksičkog zaliva i Atlanskog okena imate priliku da doživite
scene iz romana Ernesta Hemingveja “ Starac i more” , posle čega de Kuba zauvek ostati u vašem srcu. KLIMA je
tropska, sa srednjom godišnjom temperaturom od 25o C i periodima velike vrudine, visoke vlažnosti vazduha i
jakih vetrova. Vlažna sezona traje od maja do oktobra.


VIZA: Uz biometrijski pasoš Republike Srbije viza nije potrbna.
OBAVEZNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

CENA PAKETA PO OSOBI od 1.252 EUR


HAVANA 3 noćenja sa doručkom Hotel Vedado 3* // VARADERO 7 noćenja all inlcusive


EUR 1.252 3+7 noćenja Memories Varadero 4* - Deluxe Sajt hotela
EUR 1.390 3+7 noćenja Iberostar Playa Alameda 4+* - Standard Sajt hotela
EUR 1.372 3+7 noćenja Melia Marina Varadero 5* - Classic Sajt hotela
EUR 1.388 3+7 noćenja Ocean Vista Azul 5* - Deluxe Sajt hotela
EUR 1.450 3+7 noćenja Melia Varadero 5* - Classic Sajt hotela
EUR 1.614 3+7 noćenja Paradisus Varadero 5* - Paradisus Juniorsuite Sajt hotela


U ponudi imamo većinu hotela u Havani I Varaderu, ukoliko želite, možemo Vam poslati I dodatnu ponudu u
skladu sa Vašim zahtevom. U nastavku su izdvojeni hoteli koji su dobro ocenjeni ili u kojima smo već imali
zadovoljne putnike. Molimo Vas da I sami proverite kritike, jer je svaki postojeći izbor na bazi ličnih afiniteta.


U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje koje možete uplatiti uz aranžman
● fakultativni izleti i individualni troškovi


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu
banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja I zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se kompletan
iznos za avionske karte I avans 40% za smeštaj, dok se ostatak upladuje najkasnije 20 dana pred početak
putovanja.
● Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa,
Master, American Express, Maestro i Dina).
● Avio karte je mogude platiti na 3 mesečne rate bez kamate (čekovima)
● Za uplate iz inostranstva šaljemo instrukcije za plaćanje i po poslatom SWIFT-u možemo da pristupimo izdavanju
karata i fiskiranju hotelskih rezervacija. SWIFT je jedini validan dokaz da je rezervacija plaćena, nalog za plaćanje
nije validan dokument.


MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog
zdravstvenog osiguranja.  Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.


OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog
broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet
dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna
viza za zemlje Evropske unije ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta
www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika
iz zemlje ili im onemogude ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog
neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se
brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator
putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog
trajanja putovanja . Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane
Min. turizma Republike Srbije. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010.
godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.-
EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i
povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za
slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim
ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i
programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa
ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja
se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na
adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od
24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Organizator putovanja smatra da se
putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora)
za putovanje i uplatom akontacije.


Organizator putovanja agencija - OTP broj 196/2010

BiGputovanja - najpovoljnija putovanja u zemlji i inostranstvu

BiGputovanja

Tel: 011/7701-737

Fax: 011/6307-100

Mob: 060/3121-509

Napomene

CENA PAKETA PO OSOBI od 1.252 EUR


HAVANA 3 noćenja sa doručkom Hotel Vedado 3* // VARADERO 7 noćenja all inlcusive


EUR 1.252 3+7 noćenja Memories Varadero 4* - Deluxe Sajt hotela
EUR 1.390 3+7 noćenja Iberostar Playa Alameda 4+* - Standard Sajt hotela
EUR 1.372 3+7 noćenja Melia Marina Varadero 5* - Classic Sajt hotela
EUR 1.388 3+7 noćenja Ocean Vista Azul 5* - Deluxe Sajt hotela
EUR 1.450 3+7 noćenja Melia Varadero 5* - Classic Sajt hotela
EUR 1.614 3+7 noćenja Paradisus Varadero 5* - Paradisus Juniorsuite Sajt hotela

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje koje možete uplatiti uz aranžman
● fakultativni izleti i individualni troškovi« Povratak na ponudu