• rezervisani kuponi: 31

800 din

TOSKANA – CINQUE TERRE

5 dana autobusom/ 2 noci

 

Toskana je jedna od 20 regija Italije, nalazi se u njenom središnjem delu. Glavni grad je Firenca, a ostali značajni gradovi su Piza, Livorno, Prato, Sijena, Luka… Toskana je poznata i po zaštićenim predelima i po velikom broju očuvanih starih gradova, zbog čega se na njenom tlu nalazi nekoliko mesta stavljeno na spisak baštine UNESKO-a, a sama regija je jedna od turistički najposećenijih u svetu… Firencaza Italijane, ali i ostatak zapadne Evrope ima veliki istorijski, obrazovni i kulturni značaj, pa je poznata i kao Italijanska Atina. Kao grad sa dobro očuvanim starim gradskim jezgrom I nizom vrednih građevina Firenca je i važno turističko odredište u Italiji. Stari deo Firence je pod zaštitom UNESCO-a.Cinque Terre, neprilagođeni deo obale italijanske rivijere, nalazi se u oblasti Ligurija. Sastoji se od pet malih naselja: MHYPERLINK "http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Monterosso_al_Mare&action=edit&redlink=1"onterosso al MareVernazzaCornigliaMaHYPERLINK "http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Manarola&action=edit&redlink=1"narola, i Riomaggiore. Ovaj deo obale, pet gradića i brda u okolini su zajedno deo Cinque Terre Nacionalnog parka i ujedno su deo UNESCOSvetske baštine.

PROGRAM  PUTOVANJA:

1. dan - Beograd

PolazakizBeogradasaturističkogterminala, koji se nalazi u sklopuAutocentraLasta, naautoputu Beograd – Nišu 18.00.  NoćnavožnjaprekoHrvatske i Slovenijeuzusputnimzadržavanjaradiodmora igraničnihformalnosti… 

 

2. dan -Bolonja – Montekatini        

Dolazak u Bolonju u prepodnevnimčasovima. Po dolaskuobilazakgrada: spomenikNeptunu, bazilika San Petronio, univerzitet, Due Tori, palataBanki, palataNotai, palataAkursio, trgMađore... Slobodnovremezaindividualnusetnju.U dogovorenovremenastavakputovanjaza Montekatini – poznateitalijanskebanje. Po dolaskusmeštaj u hotel. Slobodnovreme. Noćenje.

 

3. dan -Montekatini- Cinque Terre- Piza- Montekatini

Doručak. Nakondoručka,napuštanjehotela.Slobodnovremeilimogućnostodlaskanacelodnevnifakultativni  izletkrozNacionalni park Cinque terre islikovitaselaMonterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore.Autobusomdolazimo do mesta  la Spezia  gde se ukrcavamonavoz, kojinasvozikrozčarobanpejzaž.Ovo je jedno od najslikovitijih i najpoznatijihmediteranskihmesta. Slobodnovremezašetnju.Povratak u La Speciju i nastavakputovanjakaPizi. Po dolaskuobilazakgrada: Krivitoranj, katedrala, krstionica, KampoMirakul... Slobodnovremenakonobilaska.Povratak u Montekatini.Noćenje.

 

4. dan-Montekatini – Firenca – Montekatini

Doručak. Napuštanjehotela.Slobodnovremeilimogućnostorganizovanjafakultativnogodlaska do Firence,grada u komesuživeli iradili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo... Obilazakgrada: katedrala Santa Maria del Fiore, krstionicaJovanaKrstitelja, TrgSinjori, GalerijaUfici (nijepredviđenagrupnaposeta), most Vekionareci Arno... Nakonobilaska, slobodnovremezaindividualnušetnju.U poslepodnevnimčasovimapovratak u Montekatini. Slobodnovreme. U kasnimposlepodnevnimčasovima, polazakzaSrbiju.NoćnavožnjakrozSloveniju i Hrvatskusausputnimpauzama….

 

5. dan - Beograd

Dolazak u Beograd, naturistički terminal,u jutarnjimčasovima.

 

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA PUTOVANJA

 CENA SA VAUCEROM*

04.04.-08.04.2019

29.04.-03.05 

             3*

                3*

109 eura

115e

79e 

95e

23.05.-27.05.2019

             3*

115 eura

85 eura

*CenasaVauceromse odnosinaprvih 35prijavljenihputnikapoterminu. Zasveostalekoji se prijavljujunakog toga, primenjuje se redovnacenaiztabele.

 

(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu  Addiko banke na dan uplate)
CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili dubledecker, klima, audio/video oprema)  na relacijama navedenim u programu
* smeštaj na bazi dva noćenja sa doručkom (kontinentalni ) u hotelu sa 3* u Montekatiniju u 1/2 i 1/2+1 sobama

*obilaske prema programu (Bolonja – panorama grada)
* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

*obaveznu boravišnu taksu u Montekatiniju, plaća se na recepciji 1 € ponoći.
* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove 
* putno zdravstevno osiguranje

FAKULTATIVNI IZLETI: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:

- Firenca   25 eur

- Cinque Terre/Piza 35 eur

 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

Zvaničnapotvrdahotela u kom  ćebitiobezbeđensmeštajzagrupu, nabazi navedeneusluge, u skladusanajavljenomkategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 danapredpolazaknaputovanje.

U smeštajneobjekte se ulaziprvogdanaboravka od 14:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjegdanaboravka do 09:00 časova.Upojedinimsmeštajnimobjektimatreći i četvrtiležajmogubitipomoćni. Dimenzija i izlgedpomoćnogležajazaviseodsmeštajnihobjekata, možebiti sofa narazvlačenje, ali je uglavnomkaoklasičankrevet.

Napomena: Doručak u hotelima u Italiji je dostaskroman i obuhvata: salamu, sir, slatkopecivo ,tople i hladnenapitke.

Hotel Florida 3* www.albergo-florida.eu/,nalazi se u srcuMontekatinija. U sklopuhotela se nalazi, bar, restoran, bazen.Sobesu 1/2 i 1/3 imajukupatilo, klimu, tv, telefon. Doručak je nabazišvedskogstola-kontinentalni.

Ostalihotelu u ponudisutakođesa 3* polokalnojkategorizaciji: Raphael, Byron, Augustus...

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledecim uslovima:

 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
 • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja

POPUSTI I DOPLATE:

 • doplata za jednokrevetnu sobu  40 eur

NAPOMENE:

 • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
 • smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • TA Omniturs  ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
 • obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza -  “tax free”.
 • raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

 


Omniturs

Dragoslava Jovanovića 3, Beograd

Sve ponude ovog partnera

Napomene

 800 rsd vaučer za extra popust na putovanje u Toskanu i Cinqe terre autobusom - 2 noćenja u hotelu sa 3* i prevoz za 79e/ 85e/95e

* Jedna osoba može kupiti vise vaucera za sebe i na poklon

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili dubledecker, klima, audio/video oprema)  na relacijama navedenim u programu
* smeštaj na bazi dva noćenja sa doručkom (kontinentalni ) u hotelu sa 3* u Montekatiniju u 1/2 i 1/2+1 sobama

*obilaske prema programu (Bolonja – panorama grada)
* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

*obaveznu boravišnu taksu u Montekatiniju, plaća se na recepciji 1 € ponoći.
* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove 
* putno zdravstevno osiguranje

FAKULTATIVNI IZLETI: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:

- Firenca   25 eur

- Cinque Terre/Piza 35 eur

 

 

011/7701-737 i 060/31-21-509

Po dobijanju vaučera pozvati ODMAH agenciju da rezervišete mesto i izvršite doplatu.

SRECAN PUT ZELI VAM BIGPUTOVANJA TIM! 

 • Kupon možete iskoristiti do 23.05.2019.


« Povratak na ponudu