• rezervisani kuponi: 26

300 din

 

PANDORF - BEČ 

bez noćenja

                  

Beč – “..U prebogatoj kulturnoj ponudi Beča, svako može da pronađe nešto za svoju dušu. Ne možete da mimoiđete velelepnu gotsku katedralu Stephansdom iz 13. veka u bečkom "krugu dvojke", niti da ne odete do Hofburga, carske palate iz koje su Habzburzi širili svoj politički uticaj ili do Šenbruna, letnje rezidencije sa 1440 soba u kojoj su se odmarali. Velelepna građevina parlamenta sa grčkim stubovima vuče na antiku, a zgrada Opere oduzima dah. Primer Art Nouveau arhitekture je građevina u kojoj se nalaze Klimtova dela i na čijem vrhu je ogromna zlatna kugla. Možda niste mislili da ćete u Beču naići na zgradu koja podseća na Gaudijev stil - arhitekta i umetnik Hundertwasser se postarao da Vas iznenadi..”

PROGRAM  PUTOVANJA:

1.dan:  BEOGRAD

Polazak u 22:00h iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš. Lagana noćna vožnja  kroz Srbiju i Madjarsku sa kraćim usputnim pauzama radi carinskih formalnosti i odmora putnika.

2. dan: PANDORF – BEČ 

Dolazak u tržni centar Pandorf  oko 8.30h pre podne. Slobodno vreme za shopping  i šetnju. (Putnici koji žele da ostanu u Pandorfu mogu to učiniti i sačekati naš autobus po povratku iz Beča koji će svratiti po njih u večernjim časovima).

Fakultativni polazak za Beč oko 12h. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Schwarzenberg trg, dvorac  Belvedere, opera Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet… šetnja kroz pešačku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefans platz, Kertne strasse, Maria Terezia platz. Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu, setnju i šoping. Mogućnost fakultativnog odlaska do dvorca Šenbrun i poseta ovom prelepom dvorcu.

Polazak iz Beča u večernjim satima. Usputno svraćanje po putnike koji su ostali u Pandorfu. Nastavak puta za Srbiju. Noćna vožnja.

3.dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd na turistički terminal u prepodnevnim satima. Kraj usluga.  

   

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA PUTOVANJA

 CENA SA VAUCEROM*

 

 

 

 

 

 

2

 

19.04.-21.04.2019

/

29 eur

23 eur

24.05.-26.05.2019

/

29 eur

23 eur

 

*Cena sa Vaucerom se odnosi na prvih 35 prijavljenih putnika po terminu. Za sve ostale koji se prijavljuju nakon toga, primenjuje se redovna cena iz tabele.

(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu  Addiko banke na dan uplate)

CENA ARANŽMANA  OBUHVATA:

 

 • prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
 • usluge licenciranog vodiča-pratioca  na putovanju,
 • troškovi organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 

 • troškove  međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja
 • prevoz iz Pandorfa do Beca -10 eur
 • prevoz do Šenbruna bez ulaska 5 eur
 • ostali individualni troškovi putnika

FAKULTATIVNI IZLETI:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika.

Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
 • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

 

NAPOMENE:

 • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
 • u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
 • obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza -  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA,  ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI  ARANZMAN.

Omniturs

Dragoslava Jovanovića 3, Beograd

Sve ponude ovog partnera

Napomene

 300 rsd vaučer za extra popust na putovanje u Pandorf za 23e

* Jedna osoba može kupiti vise vaucera za sebe i na poklon

ARANŽMAN  OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
 • Usluge licenciranog vodiča-pratioca  na putovanju,
 • Troškovi organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Troškove  međunarodnog zdravstvenog osiguranja 
 • Prevoz iz Pandorfa do Beca -10 eura
 • Prevoz do Senbruna bez ulaska 5 eura
 • Ostali individualni troškovi putnika

 011/7701-737 i 060/31-21-509

Po dobijanju vaučera pozvati ODMAH agenciju da rezervišete mesto i izvršite doplatu.

SRECAN PUT ZELI VAM BIGPUTOVANJA TIM! 

 • Kupon možete iskoristiti do 24.05.2019.


« Povratak na ponudu