300 rsd vaučer za extra popust na putovanje u Pandorf za 23e

08.03.-10.03.2019/19.04.-21.04.2019/24.05.-26.05.2019.

• rezervisani kuponi: 26

300 din

 

PANDORF - BEČ 

bez noćenja

                  

Beč – “..U prebogatoj kulturnoj ponudi Beča, svako može da pronađe nešto za svoju dušu. Ne možete da mimoiđete velelepnu gotsku katedralu Stephansdom iz 13. veka u bečkom "krugu dvojke", niti da ne odete do Hofburga, carske palate iz koje su Habzburzi širili svoj politički uticaj ili do Šenbruna, letnje rezidencije sa 1440 soba u kojoj su se odmarali. Velelepna građevina parlamenta sa grčkim stubovima vuče na antiku, a zgrada Opere oduzima dah. Primer Art Nouveau arhitekture je građevina u kojoj se nalaze Klimtova dela i na čijem vrhu je ogromna zlatna kugla. Možda niste mislili da ćete u Beču naići na zgradu koja podseća na Gaudijev stil - arhitekta i umetnik Hundertwasser se postarao da Vas iznenadi..”

PROGRAM  PUTOVANJA:

1.dan:  BEOGRAD

Polazak u 22:00h iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš. Lagana noćna vožnja  kroz Srbiju i Madjarsku sa kraćim usputnim pauzama radi carinskih formalnosti i odmora putnika.

2. dan: PANDORF – BEČ 

Dolazak u tržni centar Pandorf  oko 8.30h pre podne. Slobodno vreme za shopping  i šetnju. (Putnici koji žele da ostanu u Pandorfu mogu to učiniti i sačekati naš autobus po povratku iz Beča koji će svratiti po njih u večernjim časovima).

Fakultativni polazak za Beč oko 12h. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Schwarzenberg trg, dvorac  Belvedere, opera Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet… šetnja kroz pešačku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefans platz, Kertne strasse, Maria Terezia platz. Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu, setnju i šoping. Mogućnost fakultativnog odlaska do dvorca Šenbrun i poseta ovom prelepom dvorcu.

Polazak iz Beča u večernjim satima. Usputno svraćanje po putnike koji su ostali u Pandorfu. Nastavak puta za Srbiju. Noćna vožnja.

3.dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd na turistički terminal u prepodnevnim satima. Kraj usluga.  

   

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA PUTOVANJA

 CENA SA VAUCEROM*

 

 

 

 

08.03.-10.03.2019

/

29 eur

23 eur

19.04.-21.04.2019

/

29 eur

23 eur

24.05.-26.05.2019

/

29 eur

23 eur

 

*Cena sa Vaucerom se odnosi na prvih 35 prijavljenih putnika po terminu. Za sve ostale koji se prijavljuju nakon toga, primenjuje se redovna cena iz tabele.

(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa  Banke na dan uplate)

CENA ARANŽMANA  OBUHVATA:

 

 • prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
 • usluge licenciranog vodiča-pratioca  na putovanju,
 • troškovi organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 

 • troškove  međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja
 • prevoz iz Pandorfa do Beca -10 eur
 • prevoz do Šenbruna bez ulaska 5 eur
 • ostali individualni troškovi putnika

FAKULTATIVNI IZLETI:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika.

Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:

 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
 • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

 

NAPOMENE:

 • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
 • u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • TA Omni S Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
 • obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza -  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA,  ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI  ARANZMAN.

OMNIPROMET DOO-OMNITURS

Dragoslava Jovanovića 3, Beograd

Sve ponude ovog partnera

Napomene

 300 rsd vaučer za extra popust na putovanje u Pandorf za 23e

* Jedna osoba može kupiti vise vaucera za sebe i na poklon

ARANŽMAN  OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
 • Usluge licenciranog vodiča-pratioca  na putovanju,
 • Troškovi organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Troškove  međunarodnog zdravstvenog osiguranja 
 • Prevoz iz Pandorfa do Beca -10 eura
 • Prevoz do Senbruna bez ulaska 5 eura
 • Ostali individualni troškovi putnika

 011/7701-737 i 060/31-21-509

Po dobijanju vaučera pozvati ODMAH agenciju da rezervišete mesto i izvršite doplatu.

SRECAN PUT ZELI VAM BIGPUTOVANJA TIM! 

 • Kupon možete iskoristiti do 24.04.2019.


« Povratak na ponudu